041 685 000

BLOG

Kako naj podjetniki pridobijo posojila za mala in srednja podjetja?

07.09.2015

Za mala in srednja podjetja lahko zapišeno, da so temelj zdravega gospodarstva. S svojo fleksibilnostjo in inovativnostjo pomembno prispevajo h gospodarskem razvoju. Predstavljajo pomemben vir delovnih mest. Razvoj malih in srednjih podjetij izboljšuje učinkovitost gospodarstva, saj je učinkovitost gospodarstva v veliki meri odvisna od množice malih podjetij, ki vsakodnevno nastajajo in propadajo in na ta način gospodarstvu zagotavljajo ustrezno makro prilagodljivost. Novo nastala podjetja tudi pozitivno vplivajo na produktivnost in konkurenčnost, saj silijo ostala podjetja k izboljšavam in višji učinkovitosti.

Svetovna banka v svojem poročilu Doing Bussiness ugotavlja, da je Slovenija zelo uspešna pri ustanavljanju novih podjetij, ki pa za svoj razvoj in svojo rast potrebujejo tudi ustrezna posojila za mala in srednja podjetja. Na drugi strani pa lahko v istem poročilu razberemo, da je Slovenija na nezavidljivem 116 mestu po dostopnosti posojil, kar velja tudi za posojila za mala in srednja podjetja. Podrobnejši pogled razkrije tudi negativni trend obravnavanega kriterija, kar pomeni, da je dostopnost za posojila za mala in srednja podjetja vsako leto slabša. Kriterij obravnava splošno dostopnost do posojil, v kolikor pa bi skušali izluščiti samo posojila za mala in srednja podjetja, bi verjetno prišli do še slabšega rezultata, saj je mogoče iz slovenskih analiz finančnega sistema izluščiti, da banke bistveno bolj financirajo fizične osebe kot »prezadolžena« podjetja.

V Centru za podjetniško financiranje se zgornjih dejstev močno zavedamo zato skušamo razumeti poslovanje slovenskega podjetnika in z ustreznimi finančnimi rešitvami zagotavljati ugodna posojila za mala in srednja podjetja. Veselimo se vsake inovativne poslovne ideje, ki potrebuje finančna sredstva, da postane zgodba o uspehu, saj se zavedamo, da uspešno poslovanje podjetja pomeni nova delovna mesta, dobiček, rast in prispevek k slovenskemu gospodarskemu razvoju.


Vse objave