Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/cpf.si/public_html/admin/inc/config.php on line 20
Krediti za mala podjetja - pogoji za pridobitev
041 685 000

BLOG

Krediti za mala podjetja - pogoji za pridobitev

23.11.2015

Že večkrat smo zapisali, da so mala podjetja temelj zdravega gospodarstva, saj s svojo fleksibilnostjo in inovativnostjo pomembno prispevajo h gospodarskem razvoju in predstavljajo pomemben vir delovnih mest. Za svoje delovanje potrebujejo kredite za mala podjetja, da bi lahko zadovoljila potrebe po vedno večjem obsegu obratnega kapitala, kot posledico rasti poslovanja.

V zadnjem času opažamo, da mala podjetja vedno bolj iščejo kredite za mala podjetja tudi zunaj bančnega sistema. Trend nas ne preseneča, saj smo že v prejšnjem blogu ugotavljali, da mala podjetja izredno težko pridejo do ustreznega financiranja. Poročilo Doing Bussiness, ki ga je izdelala Svetovna banka jasno kaže na dejstvo, da je kredite za mala podjetja izredno težko pridobiti. Slovenski bančni sistem bistveno raje financira fizične osebe, kot da bi podjetnikom ponudil ustrezne kredite za mala podjetja.

Krediti za mala podjetja so v Centru za podjetniško financiranje (CPF) zelo iskano blago, zato smo se odločili, da na zelo enostaven način pojasnimo pogoja, ki morata biti izpolnjena, da bi podjetje v Centru za podjetniško financiranje pridobilo kredit za malo podjetje.

Statični pogoj je izpolnjen vedno takrat, ko kreditojemalec, ki skuša pridobiti kredit za mala podjetja, ponudi ustrezno zavarovanje za kredit. Za zavarovanje kredita za mala podjetja lahko služi kakršnokoli prosto premoženje, ki ga kreditojemalec zastavi za kredit. Zmotno je prepričanje, da je premoženje, ki služi zavarovanju kredita za mala podjetja, že praktično last kreditodajalca. Zavarovanje služi poplačilu kreditodajalca v primeru višje sile, ko kreditojemalec ne more izpolniti pogojev vračila kredita in sicer le v višini neodplačanega dela kredita. Center za podjetniško financiranje na podlagi višine kredita za mala podjetja sam določa višino potrebnega zavarovanja na podlagi lastnih izračunov zato nam razmerja 1:2 ali 1:3 ali 1:4 ne pomenijo dosti.

Dinamični pogoj je izpolnjen takrat, ko podjetje, ki skuša pridobiti kredit za mala podjetja, uspe Centru za podjetniško financiranje dokazati, da bo lahko sledilo načrtu vračanja kredita za mala podjetja. V Centru za podjetniško financiranje skušamo razumeti poslovanje slovenskega podjetnika in z ustreznimi finančnimi rešitvami zagotavljati ugodne kredite za mala in srednja podjetja, vendar pod pogojem, da nas podjetnik – kreditojemalec prepriča, da mu dinamika vračila kredita ne bo predstavljala težav. Razmerje EBITDA/dolg, realizirani dobički prejšnjih poslovnih let, rast prodaje v zadnjih letih in drugi možni računovodski podatki so nam pri izdelavi ocene možnosti vračila kredita za mala podjetja v pomoč, vendar niso ključni pri izdelavi končne ocene.

V Centru za podjetniško financiranje skušamo zagotavljati kredite za mala podjetja vsem inovativnim poslovnim idejam, ki potrebujejo finančna sredstva, da postanejo zgodba o uspehu, saj se zavedamo, da uspešno poslovanje podjetja pomeni nova delovna mesta, dobiček, rast in prispevek k slovenskemu gospodarskemu razvoju.

Vse objave