041 685 000

FINANCIRANJE

Viri financiranja so temelj, s katerimi podjetja zagotavljajo izvajanje svoje dejavnosti, pri čemer je izrednega pomena pravilno oblikovana struktura virov financiranja, njihova ustrezna ročnost in cena.

V CPF ponujamo posojila predvsem za mikro, mala ter srednje velika podjetja, pri čemer skušamo v največji meri prisluhniti in se prilagoditi posamezni situaciji. Zaradi širokega spektra različnih znanj in izkušenj je naša prednost v poglobljenem razumevanju naših strank in posledično optimalnih ponujenih rešitvah. Največkrat ponujamo kredite za:

  • financiranje povečanja obratnega kapitala,
  • izboljšanje likvidnosti podjetja,
  • financiranje investicij v osnovna sredstva,
  • pridobivanje poslov na trgu,
  • itd.

Omenjene so le nekatere najbolj pogoste situacije, kjer lahko zagotovimo učinkovito financiranje. Naše delovanje je projektno, kar z drugimi besedami pomeni, da je vsak posel za nas nova, edinstvena, posebna in le za našo stranko izdelana rešitev. Oblika, višina, ročnost in kredita je v splošnem odvisna od potreb, zavarovanja, tveganja ter potenciala rasti.

Ključne lastnosti naših kreditov so:

  • omejena ročnost,
  • obrestna mera odvisna od tveganja posameznega projekta,
  • odplačilo prilagojeno posameznemu primeru,
  • enostavna in hitra realizacija projekta,
  • strokovna pomoč in svetovanje naših strokovnjakov.


Vizija

Poslanstvo

Vrednote