041 685 000

INVESTITORJI

CPF ponuja možnost vstopa posamezne gospodarske celice (podjetja ali fizične osebe) kot investitorja ali soinvestitorja, ki s svojim finančnim vložkom samostojno ali skupaj s CPF direktno sodeluje pri realizaciji financiranja posameznega projekta. Na ta način imajo investitorji direkten in transparenten vpogled na lastnosti posameznega prevzetega finančnega projekta, še posebej na morebitna tveganja, ki jih je možno v sodelovanju z vsemi deležniki tudi prilagoditi ter optimizirati.

Rešitve projekta investiranja imajo za posameznega investitorja v splošnem naslednje lastnosti:

  • omejena ročnost naložbe,
  • odplačilo prilagojeno posameznemu primeru,
  • relativno nizka in sprejemljiva stopnja tveganja,
  • konstanten donos,
  • enostavna, hitra in investitorju varna realizacija projekta,
  • možnost prevzema zavarovanja,
  • strokovna pomoč in svetovanje našega tima.Vizija

Poslanstvo

Vrednote