041 685 000

O NAS

Predstavitev

Center za podjetniško financiranje (CPF) je nastal iz potrebe gospodarskih subjektov po hitrejši in učinkovitejši alokaciji finančnih sredstev. Ob relativno slabo razvitih finančnih trgih je nastal kot logični odgovor na takšno stanje. Princip delovanja CPF je na eni strani v zagotavljanju relativno varenega in konstantnega donosa investitorjem, na drugi strani pa v zagotavljanju finančnih sredstev podjetjem za njihovo nadaljnjo rast in razvoj.

CPF upravlja skupina izkušenih ekonomskih strokovnjakov, ki so pred tem delovali na različnih področjih v zelo različnih dejavnostih in si tako pridobili veliko praktičnih ter teoretičnih izkušenj:

Delovanje CPF je usmerjeno v zagotavljanje primernih finančnih sredstev podjetjem, ki jih potrebujejo predvsem za svojo nadaljnjo rast in razvoj, na drugi strani pa gospodarskim celicam s presežkom finančnih sredstev CPF ponuja možnost vlaganja finančnih sredstev v mikro, mala in srednje velika podjetja ob zagotavljenem donosu in relativno nizki stopnji tveganja.

Vizija

CPF bo postal pomemben ponudnik alternativnih finančnih rešitev za mikro, mala ter srednje velika podjetja in hkrati za investitorje zanimiva investicijska platforma. Ob poznavanju in upoštevanju specifičnih lastnosti finančnih trgov in na osnovi dobrega in premišljenega konceptnega dela se bo razvil v sodobno, zaupanja vredno, družbeno odgovorno in ugledno podjetje.

Poslanstvo

V CPF podjetjem ponujamo prilagojene finančne rešitve za njihovo nadaljnjo rast in razvoj. Pospešujemo alokacijo finančnih sredstev med suficitnimi in deficitnimi gospodarskimi celicami, kar povečuje obseg gospodarskih aktivnosti posameznega podjetja in gospodarstva kot celote.

Vrednote

Temeljne vrednote, ki so osnova vseh naših aktivnosti:

  • zaupanje,
  • zadovoljstvo,
  • poštenost,
  • profesionalnost,
  • moč tima,
  • strokovnost.