041 685 000

SVETOVANJE

S širokim spektrom različnih svetovanj zaokrožujemo ponudbo za naše stranke in hkrati delujemo družbeno odgovorno. Samostojno ali v sodelovanju z našimi partnerji (fakultete, inštituti, svetovalna podjetja) ponujamo predvsem:

Poslovno svetovanje

 • zasnova strategije poslovanja,
 • svetovanje na področju financ in investicijskih vlaganj,
 • optimizacija poslovnega procesa,
 • svetovanje menedžmentu, upravi oziroma lastniku,
 • skrbni (finančni ali pravni) pregled podjetja (»due diligence«).

Finančno svetovanje

 • finančno prestrukturiranje podjetja (izven ali v okviru ZFPPIPP),
 • izdelava investicijskih elaboratov,
 • izdelava analiz poslovanja za različne potrebe,
 • izdelava poslovnih načrtov in poročil,
 • vrednotenje podjetij.

Ostale svetovalne storitve

 • priprava podjetja na pridobitev strateškega partnerja ali prodajo podjetja novemu lastniku,
 • analiza poslovanja in predlogi ukrepov za povečevanje poslovne uspešnosti,
 • izvedba procesa nakupa ali prodaje družb, delnic ali poslovnih deležev,
 • izvedba dokapitalizacije,
 • združitev, oddelitev, pripojitev.

Vizija

Poslanstvo

Vrednote